Välkommen till Allgencia

Vi hjälper arbetsgivare och arbetssökande att finna varandra i yrkeslivet, en plats vi anser är till för alla. Vi hjälper företag med bemanning och rekrytering, medan arbetssökande får coachning och personligt stöd från start till mål.