Allgencia rekrytering & bemanning
Allgencia rusta och matcha möte med deltagare

Har du under en längre tid varit arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen kan du ha möjlighet att ta del utav tjänsten Rusta och matcha. 

Rusta och matcha

Vad är Rusta och matcha?


Har du under en längre tid varit arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen kan du ha möjlighet att ta del utav tjänsten Rusta och matcha. Det är en tjänst som erbjuds till dig som fastnat i jobbsökandet av olika anledningar eller behöver extra stöd för att hitta ett jobb och en arbetsgivare som passar dig.


Det är Arbetsförmedlingen som gör en bedömning om det är aktuellt för dig att få tillgång till tjänsten Rusta och matcha, får du ett godkännande är det sedan upp till dig att välja en leverantör av Rusta och matcha som du tycker passar dig och det du behöver hjälp med.


Målet är att vi hjälper dig och tillsammans jobbar vi för att så snabbt som möjligt få dig att komma ut i sysselsättning, om det så är direkt till jobb eller till en utbildning som leder dig till jobb. Målet med tjänsten är alltså att hjälpa dig hitta en sysselsättning så snabbt som möjligt, men finns behovet kan man uttnyttja tjänsten i upp till tolv månader.

Allgencia rusta och matcha hjälper dig till sysselsättning

Allgencia Rusta och matcha


Idag har vi kontor på många orter runt om i Sverige, och hoppas på än fler. Vi finns lokalt med lokal personal som vill hjälpa dig. Hos oss finns handledare som har en bred yrkesinriktning och erfarenhet från flertalet branscher.


Vi på Allgencia vill tro på allas förmågor och kompetenser och jobbar tillsammans med dig för att framhäva och stärka just dina. Ibland kan det vara svårt att sticka ut från mängden, vi jobbar tillsammans för att stärka ditt personliga varumärke och berätta för arbetsgivare vad du kan göra för dom. Med en handledare som följer dig genom hela resan får du träna på intervjuteknik, hjälp med att skriva cv, personligt brev och andra ansökningshandlingar.


Tillsammans kan vi se om det finns utbildningar som du själv funderat på eller som kan hjälpa dig bli mer attraktiv på arbetsmarknaden beroende på vart du bor och vart du kan tänkas jobba.


Vi kan hjälpa dig att hitta de dolda jobben som är svårt för dig att hitta själv. Kanske har du svårt att nå fram med dina ansökningar, då kan vi hjälpa dig att boka ett besök hos arbetsgivare för att få en chans att träffas och se om det kan bli en bra match.

Allgencia rusta och matcha hjälper dig med ansökningshandlingar

Behöver du stöd med språket?


Vi på Allgencia Rusta och matcha vill kunna hjälpa alla som har behov av hjälp i sitt jobbsökande, har du svårigheter med språket eller behöver stöd har vi handledare som pratar:


  • Svenska
  • Engelska
  • Arabiska
  • Tigrinja
  • Farsi
  • Dari


Hos Allgencia kan du alltså förvänta dig att få hjälp på det språk du är bekvämast med, få hjälp av lokal personal som har bra kontakt med arbetsgivare nära dig. Vi gör vårt yttersta för att varje möte med oss ska ge dig något!


Allgencia rusta och matcha två kvinnor i möte

Vem får ta del av Rusta och matcha?


 För att få delta i förmedlingsinsatser måste du:


  • Vara inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen
  • Vara minst 25 år och arbetslös på heltid
  • Även du som inte har fyllt 25 år men har en funktionsnedsättning, har deltagit i etableringsinsatser för vissa nyanlända eller är minst 18 år och har varit arbetslös länge kan delta
  • Du som deltar i jobbgarantin för unga, jobb- och utvecklingsgarantin eller etableringsprogrammet kan också ta del av förmedlingsinsatser. Då behöver du inte ha fyllt 25 år eller vara arbetslös på heltid.


Läs mer på Arbetsförmedlingens hemsida.

Allgencia rusta och mathca matchar dig med arbetsgivare

4 steg - såhär går vårt samarbete till


Steg 1

Initialt behöver vi lära känna dig och din plan för att nå arbetsmarknaden eller nya studievägar. När vi gjort det så dokumenterar vi en plan för hur detta ska gå till, vilka steg som du ska ta med stöttning från oss. Du kommer träffa vår studie- och yrkesvägledare och våra andra medarbetare som kommer ge dig stöd i detta.


Steg 2

När processen startat kommer vi under resans gång att erbjuda dig olika individuella aktiviteter och handledning, men vi ser också till att du får delta i ett större utbud av aktiviteter som hjälper dig framåt. Det kan vara studiebesök, rekryteringsmässor, intervjuträning, seminarier men också mer klassiska aktiviteter för att få bra stöd i ditt arbetssökande.


Steg 3

Vi hjälper dig att ta fram ansökningshandlingar eller hjälper dig vässa dina redan befintliga ansökningshandlingar. Vi jobbar nära arbetsgivare vilket gör att vi har en mycket mer detaljerad och precis matchning både för dig och din blivande chef.

Vi har en struktur för att följa upp tillsammans med dig och potentiella arbetsgivare och du kommer få en återkoppling som vi också skriver ner.


Steg 4

Nu har du ett eget ansvar i ditt arbete att nå dina mål, men vi kan underlätta mycket för dig genom ett nära och kvalitativt stöd.


Hitta ett kontor nära dig!


Kontakta någon av oss för att få veta mer om vad vi kan hjälpa just dig med om du väljer oss som leverantör av Rusta och matcha. Hitta kontaktuppgifter till ditt närmsta kontor här.


Allgencia rusta och matcha hitta kontor nära dig
unsplash